You are currently browsing the Videotorium site of the organization Budapest Főváros Levéltára. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

HLBOCSÁNYI NORBERT: A hadigazdaság a Nagy Háború első éveiben

365

HLBOCSÁNYI NORBERT: A hadigazdaság a Nagy Háború első éveiben


Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára tudományos konferenciát szervezett, amely tematikáját tekintve a hátország mindennapjaira kívánt koncentrálni. A fókuszban a főváros hétköznapjai álltak, a közelgő háború gondolatiságának a mindennapokba való begyűrűzése. 
HLBOCSÁNYI NORBERT: A hadigazdaság a Nagy Háború első éveiben.

A XIX. század második felében felgyorsult a magyar gazdaság fejlődése, ami egybeesett a hadsereg fejlesztésével is. Kezdetben nem nagyon voltak hadi gyárak Magyarországon, majd állami és pénzintézeti támogatással az 1880-as évektől kezdődően megjelentek a hadseregnek szállító kereskedelmi, illetve a hadianyagokat, eszközöket és felszereléseket gyártó cégek: Weiss Manfréd konzervgyára és fémműve, a Wolfner-féle bőrgyár vagy a Kohner család különféle vállalkozásai. Már a Nagy Háború legelejétől fontos szerepet játszott a hátországban működő gazdaság, ami nagyban befolyásolta annak menetét. 1914 nyarától kezdődően a békegazdaságról hadigazdálkodásra áttérő vállalkozások az állami és katonai megrendeléseket maximálisan, viszont a polgári lakosság szükségleteit minimálisan látták el. A hadi cikkeket gyártó vállalkozások száma a háborús konjunktúra alatt megsokszorozódott, illetve megjelentek a speciális feladatot ellátó szervezetek és cégek, mint például a Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja Rt. vagy a Csontközpont Rt.. Feladatuk az alapvető alapanyagok, élelmiszerek begyűjtése és azok kereskedelmének irányítása volt. A hadigazdálkodással párhuzamosan megjelent a gazdasági eliten belül egy réteg, a hadimilliomosok csoportja, akiket a korabeli sajtó gyakran támadott a milliós vagyonuk felhalmozása miatt.

More Less


Budapest City Archives

History, Social history

levéltár, Budapest Főváros Levéltára, Budapest, Budapesti hétköznapok, 1914, Hlbocsányi Norbert

26:11

17 September, 2014

Dorottya Dékány

30 July, 2015

365
<iframe width="480" height="385" src="//bparchiv.videotorium.hu/en/embed/11512" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download